Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Spandersbosch Golfschool hanteert de volgende regels voor haar gasten:

● Voor uw eigen veiligheid en veiligheid van de gasten van neemt u kennis van de huisregels van Spandersbosch Golfschool.

● Op de oefenplaatsen van de drivingrange & golfschool gelden veiligheidsaanwijzingen. Volg deze stipt op en voorkom schade en/of letsel aan (eigendommen van) derden en uzelf.

● Spandersbosch Golfschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en/of letsel.

● Gasten en gebruikers van de oefenfaciliteiten van Spandersbosch Golfschool zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de schade die zij aanbrengen aan het oefencomplex, omgeving en de daarbij behorende materialen en instrumentarium.

● Materialen, waaronder (oefen-)ballen, afslagmatten, tee’s etc. zijn eigendom van Spandersbosch Golfschool. Gebruik ervan tijdens lessen en oefensessies is vanzelfsprekend. Toe-eigening natuurlijk niet.

● Oefenballen mogen uitsluitend worden gebruikt op de drivingrange.

● De drivingrange is omringd door hoge netten. Het is ten strengste verboden om over de netten te slaan in verband met de achter het net plaatsvindende activiteiten. Overtreding kan leiden tot een toegangsverbod tot alle oefenfaciliteiten. Schade voortvloeiend uit overtreding wordt geclaimed bij de overtreder.

● Geboekte lessen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les zonder kosten worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 48 uur vóór aanvang van de les is het lesgeld verschuldigd. Geboekte cursussen worden bij afzegging niet vergoed en worden in overleg opnieuw gepland indien dit geen gevolgen heeft voor het doorgaan van de betreffende cursus voor de overige kandidaten.

● Geboekte cursussen die wegens overmacht van de Golfschool niet door kunnen gaan zullen op een later tijdstip worden ingepland en alsnog in overleg worden uitgevoerd. Afmelding voor de cursus dient minimaal 7 dagen voor aanvang te geschieden.

● Lesgelden worden steeds voorafgaand aan de lesactiviteit contant (cash/pin) afgerekend met de Golfschool. Facturering is slechts mogelijk na voorafgaand overleg met de Golfschool.

● Betalingstermijn is dan 7 dagen.

● Bezoekers van Spandersbosch Golfschool  nemen de in de golfsport gebruikelijke spel- en etiquetteregels in acht. Deze gelden zowel in de baan als op de oefenfaciliteiten.

Electronische ballenkaart 
Elektronische ballenkaart is handig voor het gebruik van oefenballen op de drivingrange. De kaarten zijn verkrijgbaar via  Spandersbosch Golfshop. Bij aanschaf van deze kaart is € 5,- verschuldigd, zijnde de kosten van de kaart.

Opwaardering van het saldo is alleen mogelijk in de Golfshop. Een saldo op de elektronische ballenkaart kan niet omgezet worden in een contante betaling of levering van goederen of andere diensten. Spandersbosch Golfschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging.

NB: Baltegoed wordt niet gerestitueerd!
Wanneer je gedurende een periode van 2 opvolgende jaren de kaart niet gebruikt, wordt deze gedeactiveerd en vervalt het saldo.

Geldigheidsduur ballenkaart tot 01-01-2025.

De professionele maar zeer toegankelijke golfschool waar je samen met de Golfpro jouw  golfdoelstellingen realiseert.

Algemene voorwaarden
Disclaimer

Contact

Spandersbosch Golfschool
Sportpark Crailoo 26
1222 AA Hilversum

035-68 555 99
info@golfschoolspandersbosch.nl