Disclaimer

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Spandersbosch Golfschool. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

Ons systeem om online lessen te boeken is ontwikkeld met software van Sellwise en maakt onderdeel uit van de Mach3Builders AVG https://www.mach3builders.nl/avg/. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sellwise heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Sellwise is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Beveiliging vindt plaats middels SSL en password beleid, firewalls, gecertificeerde hostingomgevingen en beveiligingen uitgebreid op coderingsniveau.

Verwerking van betalingsgegevens wordt gedaan door Mollie. 

Sellwise maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Sellwise behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier hun volledige Privacy Statement.

De professionele maar zeer toegankelijke golfschool waar je samen met de Golfpro jouw  golfdoelstellingen realiseert.

Algemene voorwaarden
Disclaimer

Contact

Spandersbosch Golfschool
Sportpark Crailoo 26
1222 AA Hilversum

035-68 555 99
info@golfschoolspandersbosch.nl